ZASTĘPCA DYREKTORA CKIW OHP W OLEŚNICY

POSZUKUJE PRACOWNIKA NA STANOWISKO :
ZASTĘPCY DYREKTORA miejsce pracy; Dolnośląskie/Oleśnica

OPIS STANOWISKA :
 Planowanie, organizacja i prowadzenie działalności opiekuńczo- wychowawczej;
 Kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
 Opracowanie i pełna odpowiedzialność za sprawozdawczość w zakresie działalności opiekuńczo –wychowawczej Centrum;
 Nadzorowanie realizacji projektów EFS;
 Prowadzenie rekrutacji uczestników do Centrum, nadzorowanie pracy komisji rekrutacyjnej;
WYMAGANIA :
 Wykształcenie wyższe ( pedagogika, resocjalizacja lub pokrewne)
 Mile widziane doświadczenie w pracy w placówce opiekuńczo – wychowawczej, szkole;
 Odpowiedzialność i samodzielność;
 Organizacja pracy własnej i terminowość;
 Obsługa komputera w stopniu, co najmniej dobrym;
 obywatelstwo polskie,
 korzystanie z pełni praw publicznych
 nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 życiorys/CV,
 kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz uprawnienia,
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru,
 oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Miejsce składania ofert i dokumentów: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, ul Zamkowa 4 sekretariat
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony po 3 miesięcznym okresie próbnym
Zakres wynagrodzenia: w granicach 3000-5000 zł.

Przetarg: 
Oferta pracy


Source: Przetargi