Pomoc w sprzątaniu Cmentarza Armii Radzieckiej

W sobotę 21 października młodzi działacze stowarzyszenia Samodzielna inicjatywa Młodzieży wraz z młodzieżą z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP oraz Dyrektorem Centrum przeprowadziła akcję porządkowania Cmentarza Armii Radzieckiej w Oleśnicy. Była to czwarta edycja „Akcji Pamięć” którą SIM realizuje od 2014 roku.