Szkolenie „Interwencja wobec przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym”

W dniu 06 listopada w sali Rycerskiej odbyło się szkolenie kuratorów II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Oleśnicy do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Oleśnicy i wszystkich kuratorów społecznych nt. „Interwencja wobec przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym-techniki negocjacji, manipulacji, prowokacji, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach”, w którym wzięli udział także instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz wychowawcy pracujący w Centrum. Szkolenie poprowadziła Monika Wójtowicz z Centrum Profilaktyki i Reedukacji ATELIER. Spotkanie rozpoczął kierownik zespołu Maciej Bogucki, który następnie oddał głos prowadzącej. W czasie szkolenia poruszono wiele zagadnień tj. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, umiejętność radzenia sobie z emocjami towarzyszącymi w pracy ze sprawca i ofiarą, a także temat roli dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym. Zebrani mogli zapoznać się z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i procedurą Niebieskiej Karty.