Pierwsze zajęcia z doradztwa zawodowego „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI’

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

 

Pierwsi uczestnicy projektu OSDZ-YEI wzięli udział w spotkaniach z Anną Jóźwiak, która jest doradcą zawodowym w Młodzieżowym Centrum Kariery. W ramach zadania doradca zawodowy opracuje dla każdego uczestnika analizę rynku pracy i przeprowadzi identyfikacje potrzeb i umiejętności każdej osoby. Pozwoli to na opracowanie Indywidualnych Planów Działania.