Przetarg na świadczenie usługi polegającej na ochronie fizycznej osób i mienia na terenie Zamku Książęcego

Uwaga! W związku z pytaniem Wykonawcy nieznacznej zmianie uległ wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Od dnia 28.11.2017 obowiązuje nowy wzór umowy, podany w załączniku poniżej.
Przetarg:
Przetargi aktualne

Source: Przetargi