Świątecznie pomagając innym!

Stowarzyszenie Samodzielna Inicjatywa Młodzieży we współpracy z CKiW OHP w Oleśnicy przeprowadziło weekendową zbiórkę żywności w jednym z największych oleśnickich supermarketów. Dzięki hojności mieszkańców miasta zebrano ponad tonę żywności, która zostanie odpowiednio posegregowana, a następnie przekazana potrzebującym i najuboższym podczas wigilii dla ubogich zorganizowanej przez władze lokalne. Centrum przyłączyło się także do pomocy w ramach programu Szlachetna Paczka, który  jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów w Polsce. Młodzież wraz z pracownikami z naszej jednostki urządziła zbiórkę dla jednej z rodzin, która zostanie obdarowana artykułami pierwszej potrzeby tj. żywność, środki higieniczne i zabawki.