„Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” zakończenie doradztwa zawodowego

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy jest realizatorem ogólnopolskiego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt ten ma na celu objęcie wsparciem osób w wieku 18-24 lat, które pozostają bez zatrudnienia, nieuczących oraz nieszkolących się poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej. Uczestnicy projektu przejdą przez kolejne formy pomocy od doradztwa zawodowego poprzez szkolenia oraz kursy zawodowe, aż do trzy miesięcznych staży, które są ostatnim etapem wsparcia w ramach projektu. Dodatkowo aby zwiększyć samoocenę i kompleksowo przygotować młode osoby do wejścia na rynek pracy zaplanowano warsztaty z zakresu kreowania wizerunku. Podczas trwania projektu mogą oni liczyć na pomoc opiekuna, koordynatora projektu, a także tutorów, którzy mają za zadanie pomóc i motywować do zakończenia udziału zgodnie z zaplanowaną ścieżką.

Jedna grupa dziesięciu osób do tej pory zakończyła indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym – Anną Jóźwiak. Podczas zajęć doradca zawodowy przeprowadzał diagnozę predyspozycji zawodowych poszczególnych uczestników oraz opracowywał dla nich Indywidualny Plan Działania. Jest to bardzo ważne, gdyż dzięki temu każdej z osób w ramach ścieżki projektowej zapewniono indywidualny dobór form wsparcia. Uczestnicy bardzo aktywnie i chętnie brali udział w grupowych zajęciach ucząc się poruszania po rynku pracy, poznając instrument, które tym rządzą tym rynkiem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

W styczniu druga grupa rozpocznie zajęcia z zakresu grupowego doradztwa zawodowego, a zaraz po tym zaplanowane zostały grupowe i indywidualne warsztaty z psychologiem, które mają na celu pomoc w przezwyciężaniu barier związanych z podjęciem aktywności zawodowej oraz zmotywowanie młodzieży do udziału młodzieży w zajęciach w ramach projektu. Po warsztatach uczestnicy rozpoczną kursy zawodowe, dużym zainteresowaniem cieszą się kursy spawania, mechanika pojazdów samochodowych, florystyczne i kosmetyczne.  Oprócz kursów zawodowych młodzi ludzie wezmą udział w kursach językowych, komputerowych oraz przedsiębiorczości, część z nich zdobędzie prawo jazdy kat. B. Przed rozpoczęciem staży zawodowych uczestnicy wezmą udział w warsztatach ze stylistą, podczas których zadbają o swój wizerunek.

Uczestnikom projektu przysługuje stypendium z tytułu udziału w w kursie zawodowym oraz stażach, ubezpieczenie  NNW, wyżywienie,  zwrot kosztów dojazdów na zajęcia oraz refundacja opieki nad dzieckiem oraz osobą zależną.