„Dyskryminacja to nie jest w modzie”- rozstrzygnięcie konkursu

W dniu 5 stycznia 2018 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu organizatorzy XIX edycji konkursu wiedzy o Policji „Razem Bezpieczniej” rozstrzygnęli konkurs towarzyszący pt „Dyskryminacja to nie jest w modzie”.

Hufcowe reprezentacje biorące udział w konkursie przygotowywały prace tematyczne. Zgodnie z regulaminem, praca konkursowa mogła mieć formę 3 minutowego spotu reklamowego, zaadresowanego do młodzieży, nawołującego do zapobiegania i zwalczania wszelkich przejawów zjawisk dyskryminacji i rasizmu.

Spot musiał być opracowany w formie filmu zawierającego obraz i dźwięk, a materiały w nich wykorzystane nie mogły naruszać praw autorskich.

Na konkurs napłynęło 13 prac z  12 jednostek organizacyjnych DWK OHP (HP w Bolesławcu, OSiW w Mysłakowicach, HP w Wałbrzychu, HP w Strzelinie, OSiW w Ząbkowicach Śl., HP w Polkowicach, HP w Środzie Śląskiej, HP w Trzebnicy, HP w Przemkowie, 1-47 HP we Wrocławiu, HP w Górze, HP w Jeleniej Górze) oraz CKiW OHP w Oleśnicy.

Komisja konkursowa powołana przez przedstawicieli KW Policji we Wrocławiu pod przewodnictwem komisarz Beaty Borowicz rozstrzygnęła konkurs i wyłoniła zwycięzców. Przy ocenie prac brane były pod uwagę następujące kryteria: pomysł, dopasowanie treści i przekazu oraz inwencję twórczą.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce   – HP w Strzelinie

II miejsce  –  HP w Przemkowie

III miejsce  – OSiW OHP w Ząbkowicach Śl.

 

Najlepsze prace zostaną wyróżnione i nagrodzone.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Organizatorzy. 

 

INFORMACJA PRZESŁANA PRZEZ ORGANIZATORÓW