Sprawozdanie z działalności CKiW i plany na 2018 na sesji Rady Miasta Oleśnicy

Styczniową sesję Rady Miasta Oleśnicy otworzył dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy, Przemysław Wróbel, który przedstawił zgromadzonym radnym oraz burmistrzowi miasta ofertę placówki, omówił działalność CKiW w roku 2017, a także nakreślił plany na kolejny rok. Dyrektor omawiając pracę Centrum opowiedział o akcjach, w które angażuje się jednostka oraz drogach do zdobycia zawodu i szkoleniach realizowanych dla uczniów.
Na zakończenie prezentacji dokonał podsumowania działalności Zamku, w którym mieści się Centrum, remontów i prac konserwacyjnych, jakie miały miejsce w obiekcie ze środków przekazanym przez miasto, a także Komendę Główną OHP.  Dzięki wsparciu finansowemu obu instytucji w poprzednim roku udało się wyremontować dach, część wieży zamkowej, a także dokonać renowacji rzeźby księcia Jana Podiebrada. Na zakończenie radni zadawali wiele pytań dotyczących funkcjonowania Centrum oraz Zamku.

 

 Po