Motywacja kluczem do sukcesu- rozpoczęcie grupowych warsztatów psychologicznych

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

W ramach realizacji wsparcia motywacyjno-doradczego uczestnicy projektu  „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” rozpoczęli zajęcia z grupowego wsparcia psychologicznego. Zajęcia prowadzone są przez doświadczona psycholog Martę Lewandowską, która dzięki wcześniejszej pracy z osobami młodymi łatwo nawiązała kontakt z uczestnikami. W ramach treningu psycholog prowadzi ćwiczenia wzmacniające kompetencje społeczne uczestników oraz uczy jak radzić sobie z sytuacjami stresogennymi i trudnymi w celu podwyższenia poczucia wartości oraz samodzielności. Warsztaty mają także na celu zwiększenie motywacji uczestników do udziału w projekcie,co w późniejszym etapie zaowocuje szansami na znalezienie zatrudnienia.