Stop agresji i przemocy

W dniu 22 lutego odbyło się spotkanie uczestników CKiW OHP w Oleśnicy z psychologiem, które dotyczyło problematyki przemocy. Uczniowie dzielili się swoimi doświadczeniami, wiedzą i sposobami na radzenie sobie z agresją. Poruszane były tematy dotyczące tego, co uznajemy za zachowanie agresywne i jakie wyróżniamy rodzaje agresji. Mówiono także o emocjach, szczególnie tych trudnych, z którymi musimy sobie radzić na co dzień oraz poruszono temat przemocy w internecie. Zajęcia miały na celu podniesienie wiedzy, świadomości i uwrażliwienie młodzieży na problem agresji i naszej wobec niej postawy.