Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Dnia 1 marca  o godz. 17.00 przy Pomniku Żołnierzy Wyklętych odbędą się oficjalne uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którzy byli członkami antykomunistycznego, niepodległościowego ruch partyzanckiego, stawiającego opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczącego walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.

Chcąc upamiętnić ten dzień i zainteresować mieszkańców Oleśnicy historią dnia 3 marca o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej w Bibliotece przy ul. Reja 10 (parter) Marek Gadowicz z Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu wygłosi wykład „Rotmistrz Pilecki w drodze do Niepodległości”. Wstęp jest bezpłatny.

Dnia 4 marca odbędzie się widowisko historyczne prezentujące fragment walk o wyzwolenia Wilna w lipcu 1944 roku – Operację Ostra Brama oraz jej bezpośrednie konsekwencje dla żołnierzy Armii Krajowej biorących w niej udział. Widowisko rozpocznie się o godz. 13.30 na oleśnickim Podzamczu. Wstęp również jest bezpłatny.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy jest jednym z organizatorów wydarzenia, dlatego nasza młodzież będzie uczestniczyć i brać udział w przygotowywaniu i organizacji przedsięwzięcia. Z tego tytułu pragniemy również zaprosić wszystkich mieszkańców z Oleśnicy, aby wspólnie z nami mogli przeżyć to niesamowite widowisko w ten historyczny dzień.