Prelekcja „Odpowiedzialność prawna nieletnich”

Zakończył się I etap cyklu spotkań uczestników CKiW Oleśnica z przedstawicielami
Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy. Tematem prelekcji była odpowiedzialność prawna osób nieletnich. Policjanci wyjaśnili kim jest osoba nieletnia, jaka jest różnica między przestępstwem a wykroczeniem, jakie czyny karalne popełniane są najczęściej przez nieletnich oraz w jakich sytuacjach wszczyna się przeciwko młodym ludziom postępowanie o demoralizację. Uczestnicy kolejny raz usłyszeli, że z chwilą ukończenia 13 roku życia stajemy się odpowiedzialni za swoje czyny.
Młodzież dowiedziała się, jakie zagrożenia oraz konsekwencje prawne niosą ze sobą nieprzemyślane działania.
Mamy nadzieję, że spotkania profilaktyczne w dużym stopniu przyczynią się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród młodzieży, a wiedza na temat odpowiedzialności za swoje czyny może stanowić impuls do kształtowania postawy moralnej i społecznej młodego człowieka.