Kampania społeczna „Bezpieczni w służbie i w pracy”

Pracownicy centrum kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy wzięli udział w pierwszej edycji ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bezpieczni w służbie i w pracy” zorganizowanej przez Zakład Karny w Oleśnicy. Do udziału w tej kampanii zaproszeni zostali pracownicy innych instytucji takich jak: Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz innych instytucji zarządzanych przez Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe w Oleśnicy.

Szkolenie odbyło się w siedzibie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy, Zamku Książęcym i składało się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczną poprowadził funkcjonariusz – prawnik, który przybliżył zagadnienia prawne na temat szczególnej ochrony prawnej, jakiej podlegają funkcjonariusze publiczni z tytułu wykonywania swojego zawodu oraz psychologa, która prowadziła warsztaty zakresu umiejętności rozładowywania napięć i stresu wynikającego z kontaktu z agresywnym i roszczeniowym podopiecznym. Część praktyczna dotyczyła zaprojektowania bezpiecznego miejsca pracy i poznania podstawowych technik obrony przed agresją petenta był prowadzony przez funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej.  Podczas zajęć została przypomniana metodyka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez st. chor. Wojciecha Dziubę.

Głównym celem kampanii prowadzonej przez Służbę Więzienną jest wyposażenie urzędników w podstawową wiedzę i umiejętności, które mogą pomóc im bezpieczniej wykonywać codzienne obowiązki w kontakcie z trudnym petentem.