Kurs spawacza w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Czterech uczestników rozpoczęło 4 kwietnia kurs zawodowy spawacz metodą MAG w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”.

„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” jest projektem skierowanym do grupy młodych osób w wieku 18-24 lata, które nie pracują, nie uczą się, ani nie szkolą. Celem projektu jest dostosowanie umiejętności uczestników do potrzeb rynku pracy, aby w szybkim czasie młodzież niepracująca mogła zasilić rynek pracy. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.

W CKiW OHP w Oleśnicy zrekrutowano 20 uczestników, dla których obrano spersonalizowaną ścieżkę wsparcia. Kurs spawacza został dobrany przez doradcę zawodowego, który indywidualnie dokonał predyspozycji każdego z uczestników, aby stworzyć dla nich Indywidualny Plan Działania na podstawie ich zainteresowań, umiejętności i wizji siebie w pracy.

Nie bez powodu umiejętność spawania cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mężczyzn. Praca spawacza jest dobrze opłacalna i niezbędna w przemyśle. Każda skomplikowana konstrukcja z metalowych elementów wymaga właśnie takiego fachowca.

Kurs, w którym uczestniczy młodzież obejmuje 33 godzin zajęć teoretycznych, 2 godziny instruktażu oraz aż 118 godzin zajęć praktycznych i odbywa się w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy. Kurs zakończy egzamin kwalifikacyjny teoretyczny i praktyczny, który przeprowadzi egzaminator z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.  Po zdanym egzaminie uczestnicy zdobędą uprawnienia do wykonywania spoiw pachwinowych blach metodą MAG (135).