Konferencja „Przemoc w sieci”

18 maja w murach Zamku Książąt Oleśnickich odbyła się konferencja „Przemoc w sieci” pod patronatem burmistrza miasta Oleśnica i starosty oleśnickiego organizowana przez Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy. W konferencji udział wzięli burmistrz  Michał Kołaciński, wicestarosta powiatu oleśnickiego Piotr Karasek, kurator okręgowy Sadu Okręgowego we Wrocławiu Mirosław Nawrocki wraz z zastępcą, a także kuratorzy zawodowi i społeczni z Dolnego Śląska, dyrektorzy szkół, pedagodzy, przedstawiciele Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej. Konferencję otworzyło krótkie wystąpienie dyrekcji Centrum, Przemysława Wróbla i Wioletty Leśniowskiej, którzy podziękowali zebranym gościom za przybycie. Wykład „Dwie przestrzenie pracy z dziećmi i młodzieżą: streetworking i networking” poprowadził Wojciech Przybysz, prezes Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowiek, który omówił pułapki, z którymi młodzież spotyka się w przestrzeni internetowej m.in. na portalach społecznościowych oraz zdradził za pomocą jakich narzędzi możemy walczyć z cyberprzemocą w sieci. Przerwę kawową poprzedził występ muzyczny utalentowanego uczestnika Centrum, Kamila Wojdy, który wykonał trzy utwory na pianinie. Drugi wykład „Cyberprzestępczość a odpowiedzialność prawna” doktora Oskara Filipowskiego, przedstawiał możliwości prawne jakie możemy stosować w przypadku łamania naszych praw w sieci. Na zakończenie zastępca dyrektora, Wioletta Leśniowska przedstawiła zebranym gościom działalność Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy, które obecnie prowadzi rekrutację do jednostki. Chętni goście mieli okazję zwiedzić Zamek z pracownikiem i poznać jego fascynującą historię.