Uczymy się pierwszej pomocy

W dniu 29 maja na terenie Zamku w Oleśnicy, w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w ramach zajęć świetlicowych z naszymi wychowankami odbyło się spotkanie z członkami Stowarzyszenia Służb Ratownictwa w Oleśnicy prowadzone przez instruktorów: Tomasza Krawczaka i Joannę Rutka. W trakcie spotkania poruszona została tematyka jak należy się zachować podczas udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu dbając o bezpieczeństwo swoje i osoby poszkodowanej, kiedy i w jaki sposób  wzywamy służby ratownicze oraz jakich informacji należy udzielić dyspozytorowi, który będzie mógł wysłać służby w jak najkrótszym czasie, RKO (resuscytacja krążeniowo – oddechowa), RKO+AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny), pozycja boczna bezpieczna, rolowanie, pomoc podczas zawału czy udaru, krwotoki i ich hamowanie, co zrobić gdy doszło do ukąszenia. Młodzież z zainteresowaniem słuchała osób prowadzących zajęcia zadawała pytania i chętnie uczestniczyła w zajęciach praktycznych wykonując pewne ćwiczenia, które miały za zadanie przybliżyć im zasady postępowania pierwszej pomocy w sytuacjach  zagrożenia. Instruktorzy obdarowali uczestników spotkania upominkami i ulotkami informacyjnymi.