Czas ważnych decyzji

Od 06 czerwca 2018 roku doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Oleśnicy wspomaga uczestników z Centrum Kształcenia i Wychowania  OHP  w podjęciu ważnych decyzji odnośnie ich przyszłości, czyli dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Od początku czerwca absolwenci klas gimnazjalnych  z całego Dolnego Śląska za pomocą elektronicznej platformy mogą wybierać szkołę i klasę w jakiej będą chcieli kontynuować  edukację. Podczas porad indywidualnych doradca wytłumaczył uczestnikom zasady rekrutacji, pomógł wypełnić elektroniczny wniosek, omówił kolejne  etapy postępowania oraz niezbędne dokumenty. Każda osoba otrzymała wydrukowany wniosek który musi  podpisać i złożyć  w szkole pierwszego wyboru.

Dodatkowo w ramach procesu doradczego udzielono informacji o możliwościach dalszej edukacji. Zwrócono również  uwagę na konieczność znalezienia zakładu pracy w którym nie tylko będą odbywać praktyki ale przede wszystkim zdobywać wiedzę i umiejętności zawodowe. Poinformowano  młodzież  o możliwości  zdobycia dodatkowych kwalifikacji w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

Pomoc w elektronicznym naborze do szkól ponadgimnazjalnych jest ostatnim etapem procesu doradczego skierowanego do uczestników Centrum , który  mam nadzieję  w najbliższej przyszłości przyniesie pozytywne efekty i wymierne korzyści.

 

Tekst i zdjęcia : Anna Jóźwiak- doradca zawodowy MCK