Wojewódzka narada programowa w Oleśnicy

Dnia 29 czerwca w Zamku Książęcym w Oleśnicy, siedzibie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP odbyła się wojewódzka narada programowa Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP i oleśnickiego Centrum.  Naradę swoim udziałem uświetnił Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut, a także wielu znamienitych gości: w imieniu wojewody dolnośląskiego Damian Mrozek, starosta oleśnicki Wojciech Kociński, pełniący obowiązki wojewódzkiego Komendanta DWK w latach 1974-2007 Bolesław Socha, podinspektor Henryk Tonderys z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, pełnomocnik ds. młodzieży z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Rafał Pilch, dyrektorzy biur DWK, kierownicy Ośrodków Szkolenia i Wychowania oraz przedstawiciele instytucji współpracujących zarówno z Dolnośląską Komendą jak i oleśnickim Centrum.

Radę otworzył dyrektor CKiW Przemysław Wróbel, następnie głos zabrała wojewódzka Komendant DWK OHP, Bernadetta Brożyna. Rocznica 60-lecia Ochotniczych Hufców Pracy było przyczynkiem do prezentacji byłego komendanta Bolesława Sochy, który przybliżył zebranym gościom historię instytucji, zaś dyrektor Centrum Przemysław Wróbel wrócił w swojej przemowie do początków Centrum, które obchodzi 25-lecie działalności. Tematem przewodnim narady były projekty realizowane przez OHP, nie tylko te systemowe  w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”, ale i te międzynarodowe. O tym jakie projekty były przez lata realizowane przez Dolnośląską Komendę opowiedziała Aleksandra Jakubek, kierownik ds. Zespołu Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej, która podkreślała wielokrotnie jak ważnym elementem pracy OHP jest pomoc młodym ludziom poprzez realizację programów europejskich. Działalność Centrum w zakresie projektów przybliżyła zastępca dyrektora CKiW, Wioletta Leśniowska. Po panelu dyskusyjnym, odbyło się głosowanie nas uchwałą, w sprawie wsparcia procesów rekrutacyjnych młodzieży do jednostek oraz projektów realizowanych przez jednostki Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy. Uchwała jednomyślnie została przegłosowana przez wszystkich zebranych.  Naradzie towarzyszyła wystawa przygotowana przez OSiWy z Mysłakowic i Ząbkowic Śląskich , Hufce Pracy z: Jeleniej Góry, Strzelina, Góry i Dzierżoniowa. Oleśnickie Centrum przygotowało wystawę wyrobów metaloplastycznych wykonanych przez uczniów pod okiem kowala Jana Golinowskiego. Naradę zakończyła uroczysta msza w Bazylice Świętej dla pracowników Dolnośląskiej Komendy Głównej OHP oraz Centrum, którą celebrował duszpasterz Józef Pater i infułat Władysław Ozimek, proboszcz oleśnickiej parafii.