Szkolenie obronne na terenie Zamku

Dnia 10 lipca w Zamku Książęcym w Oleśnicy odbyło się szkolenie obronne pracowników Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy prowadzone przed szefa sekcji mjr Damiana Piórko i mł.chor. Mariusza Mateńko z Centrum Wojsk Inżynierskich i Chemicznych we Wrocławiu.

Podczas szkolenia zespół rozminowania opowiedział o zasadach bezpiecznego obchodzenia się z niewypałami i niewybuchami oraz poruszył temat zachowania i procedur operacyjnych w przypadku otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego oraz przesyłki z nieznaną zawartością. W całej Polsce, w tym na terenie Oleśnicy i okolic wciąż mogą leżeć ukryte, przykryte ziemią niewypały lub niewybuchy z II Wojny Światowej, z którymi należy obchodzić się bardzo ostrożnie. Po zauważeniu podejrzanego obiektu należy zadzwonić po policję i zabezpieczyć miejsce, tak aby nikt nie naruszył przedmiotu. Nie należy dotykać, ani zbliżać się do znaleziska, ponieważ zawarte w nim substancje mogą być nadal aktywne, a nieznaczny wstrząs może spowodować wybuch.

Ponadto na szkoleniu zaprezentowano zjawiska wybuchu i materiały wybuchowe, które zostały odpowiednio zabezpieczone tak aby każdy z pracowników mógł się dokładnie im przyjrzeć w celu rozpoznania zagrożenia. Kolejną częścią prezentacji było przedstawienie amunicji konwencjonalnej i wyjaśnienie podstawowych terminów, budowy i działania IED (Improvised Explosive Device) czyli samodziałowych urządzeń wybuchowych. Podczas szkolenia pracownicy doskonalili umiejętności praktyczne w celu przeciwdziałania i reagowania na wypadek zagrożeń terrorystycznych na terenie jednostki OHP.