Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019 w Licheniu

26 września 2018r. w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej miała miejsce Ogólnopolska Inauguracja Roku Szkoleniowego 2018/2019 Ochotniczych Hufców Pracy. Uroczystość zgromadziła około tysiąca uczestników- byli to wychowankowie wraz z kadrą jednostek Ochotniczych Hufców Pracy. Na uroczystości pojawili się również m.in.: dyrektor Departamentu Rynku Pracy w MRPiPS Ewa Flaszyńsk oraz zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha. Z naszego CKiW OHP w Oleśnicy z delegacją pojechała grupa 6 wychowanków wraz z Panem Dyrektorem Przemysławem Adamem Wróblem, oraz opiekunami – Panią Haliną Balakowską i Panem Wiesławem Barańskim. Uroczystość była okazją, by  złożyć podziękowania dla wychowawców, pedagogów, nauczycieli za ich trud oraz ciężką i odpowiedzialną pracę, a także wsparcie i życzliwość, którymi co dnia obdarowują swoich podopiecznych. Mszę świętą w intencji Ochotniczych Hufców Pracy odprawił Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Poznańskiej ks. Zdzisław Fortuniak. Podczas Mszy Świętej mówił do młodych ludzi bardzo ważne słowa: „Nie musicie być najmądrzejsi, pamiętajcie, abyście dobrze żyli”. Również podczas  czasie mszy świętej odbyło się ślubowanie młodzieży z pierwszego rocznika. Akt Zawierzenia OHP Matce Bożej Licheńskiej odczytała zastępca Komendanta Głównego OHP pani Renata Wicha. Uroczystość przebiegła w bardzo dostojnej atmosferze.