Spektakl profilaktyczny „ABC Mocarza”

W dniu 8 października  w Auli Zamkowej odbyło się teatralne przedstawienie profilaktyczne – „ABC Mocarza”, w którym uczestniczyła młodzież mieszkająca w Centrum oraz zaproszeni goście – uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szklono -Wychowawczego w Oleśnicy.

Spektakl dotyczył zażywania substancji psychoaktywnych a konkretnie „dopalaczy”, które są wciąż problemem w wielu środowiskach a zwłaszcza wśród młodych ludzi.

Odgrywane przez aktorów sceny pokazały naszej młodzieży problem uzależnienia z perspektywy emocji i relacji między ludzkich a nie tylko przez suche fakty.

Wychowankowie Centrum oraz nasi goście ze Specjalnego Ośrodka Szklono -Wychowawczego w Oleśnicy mieli możliwość zobaczyć jak „dopalacze” wyniszczają życie nie tylko osoby uzależnionej, ale i jej rodziny.