List komendanta głównego OHP z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagodzy i Instruktorzy Młodzieży OHP.

Dzień Edukacji Narodowej to święto upamiętniające powołanie w 1773 roku Komisji nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mającej, znanej szerzej jako Komisja Edukacji Narodowej  pierwszego centralnego organu władzy oświatowej, zależnego tylko od króla i Sejmu Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Przypisujemy jej osiągnięciom głęboką reformę szkolnictwa polskiego na wszystkich szczeblach. W bieżącym roku polska edukacja przechodzi kolejne, istotne modyfikacje. Tym bardziej złożony stał się Wasz wysiłek w zapewnienie naszym wychowankom możliwości kontynuowania nauki w zmienionych uwarunkowaniach. Niezależnie od zmieniających się i trudnych uwarunkowań społecznych pełnicie kluczową rolę w życiu młodych ludzi, z którymi wspólnie pracujemy nad ich przyszłością. W podziękowaniu pragnę skierować do Państwa słowa podziękowań, wyrazy szacunku i uznania, a także najserdeczniejsze życzenia wielu codziennych radości.

Dziękuję za trud włożony w wychowanie uczestników OHP, okazywaną im troskę, cierpliwość i zainteresowanie, jak również zrozumienie dla ich szczególnej sytuacji i dbałość o ich rozwój. Wyrażam wdzięczność za wsparcie okazywane wychowankom, ale również za wskazywanie im ponadczasowych wartości oraz kształtowanie postaw patriotycznych, godnych szczególnego podkreślenia w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Namawiam do wspólnego, konsekwentnego nakreślania wymagań wobec naszych wychowanków, ich rodziców i opiekunów. Obowiązek nauki i wychowania jest przecież procesem społecznie złożonym, w którym z pewnością odgrywacie istotną rolę. Rodzice winni jednak być świadomi swoich zobowiązań. Doceniam, że to dzięki Państwa zaangażowaniu wielu młodych ludzi odkrywa talenty i pasje, poznaje siebie i swoje predyspozycje, znajduje motywację do zmagania się ze swoimi słabościami, odnajduje swoje miejsce na rynku pracy.

Życzę Państwu, aby trudowi wkładanemu w pracę towarzyszyły oczekiwane przez nas wspólnie efekty, zaufanie i szacunek uczniów oraz ich rodziców. Niech praca z młodzieżą będzie dla Państwa ważnym wyzwaniem, a postępy podopiecznych nagrodą.

Niech każdego dnia towarzyszy Państwu pogoda ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy i umiejętności, która wprowadziła Was na tą ważną dla każdego z nas drogę zawodową.

 

Z wyrazami szacunku –

Bogdan Ścibut

Warszawa, dnia 14 października 2018 r.