100 Bohaterów na 100-lecie Niepodległości – gala zwycięzców

W dniach 13–15 listopada 2018 r. w Lublinie miało miejsce spotkanie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego OHP „100 Bohaterów na 100-lecie Niepodległości”. Nasze centrum reprezentował Tomasz Tracz, który zajął III miejsce w kategorii „Wybitni Polacy, przedstawiciele różnych grup społecznych”. Tomasz wykonał biogram  przedstawiający krótki życiorys bohatera Andrzeja Juliusza Małkowskiego – jednego z twórców polskiego skautingu, instruktora i teoretyka harcerstwa.

Zwycięzcy konkursu wraz z opiekunami podczas trzydniowego pobytu w Lublinie wzięli udział w warsztatach survivalowych, wycieczce połączonej z grą miejską – lubelskim szlakiem niepodległościowym, podczas której uczestnicy mieli okazję poznać najważniejsze zabytki miasta oraz miejsca związane z  postacią Marszałka Józefa Piłsudskiego. Laureaci uczestniczyli także  w spotkaniu przybliżającym i podsumowującym działania młodzieży na polskich cmentarzach na Ukrainie w ramach projektu „Wołyń 2018. ReMisja”.

Zwieńczeniem trzydniowego wydarzenia była uroczysta gala finałowa podczas, której 24 laureatów otrzymało dyplomy i cenne nagrody. Przed salą „Błękitną” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie odbywała się gala, została zorganizowana okolicznościowa wystawa, na której wszyscy mogli podziwiać zwycięskie prace wychowanków OHP.

Po uroczystym wręczeniu nagród odbył się patriotyczny koncert, w trakcie którego młodzieżowa parafialna orkiestra dęta z Szastarki, a także uczestniczki Hufca Pracy w Chełmie, Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie razem z wychowawczyniami z hufców we Włodawie i Lublinie wykonała utwory patriotyczne oraz zaprezentowała spektakl zainspirowany ostatnimi chwilami życia Danuty Siedzikówny ps. „Inka” zatytułowany „Pamięć to nasz obowiązek”.

Konkurs był okazją do pogłębienia wiedzy historycznej o Polsce oraz poznania jej bohaterów. Uczestnicy mogli poprzez przybliżanie dziedzictwa kulturowego kształtować patriotyczną tożsamość współczesnego Polaka upamiętniając bohaterów przeszłości, ojców polskiej niepodległości.