Spotkanie Rady Programowej w DWK OHP we Wrocławiu

Dnia 20 listopada 2018 r. Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP wraz z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP z Oleśnicy zorganizowały posiedzenie Rady Programowej pt. „Rola specjalistów rynku pracy OHP w kreowaniu ścieżki zawodowej młodzieży”.  Spotkanie miało miejsce w siedzibie Dolnośląskiej Wojewódzkiej  Komendy OHP we Wrocławiu.  Na wstępie Wojewódzki Komendant OHP Pani Bernadetta Brożyna przywitała wszystkich gości. Wśród nich znaleźli się Pan Przemysław Adam  Wróbel, Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy, który przedstawił „Potrzeby
i oczekiwania młodzieży w planowaniu kariery zawodowej”. Kolejnym zaproszonym gościem była Pani Grażyna Pichla, doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP z Legnicy. Pani Grażyna przedstawiła wykład pt. „Specyfika pracy doradcy zawodowego MCIZ – odbiorcy usług MCIZ w Legnicy”. W późniejszej części spotkania głos zabrała Pani Sylwia Kurłowicz, doradca EURES z Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, która omówiła „Międzynarodowe pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES” .Specjalista ds. rozwoju zawodowego Młodzieżowego Centrum Kariery OHP z Góry Pani Hanna Nowacka zaprezentowała „Trendy w rozwoju zawodowym młodzieży na rynku pracy w powiecie górowskim”, na spotkaniu zaprezentował  swoją ścieżkę  kariery uczestnik kursu „Spawacz MAG 135”Maciej Wołoszyniak. Jego wystąpienie w jeszcze lepszy sposób zobrazowało rynek pracy młodych ludzi. Po zakończeniu wystąpień miał miejsce panel dyskusyjny,  który dotyczył jakże istotnej roli doradcy zawodowego w kształtowaniu  przyszłej kariery zawodowej młodego człowieka. Na zakończenie spotkania  uczestnicy podjęli uchwałę w sprawie współpracy w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży.

Uczestnicy tegorocznej Rady Programowej: w zastępstwie Wojewody Dolnośląskiego Danuta Zawilla Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej,  Pracodawca – Piekarnia, Cukiernia Stanisław Kibało, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy Waldemar Grzędziak, Starszy wizytator Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty dr.inż. Jan Kamiński, Wojewódzki Komendant OHP Bernadetta Brożyna, Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Gabriela Szafarowska, Dyrektor CKiW OHP w Oleśnicy Przemysław Wróbel,   Dyrektor Biura Dolnośląskiej WK OHP we Wrocławiu Lucyna Majdecka, , Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Jeleniej Górze Olga Jabłonko, po. Dyrektora CEiPM we Wrocławiu Monika Skuballa, Kierownik OSIW OHP z Ząbkowic Śląskich Krystyna Zerbok.