Odznaczenia państwowe z rąk prezydenta RP dla pracowników OHP

W Setną Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał odznaczenia państwowe pracownikom Ochotniczych Hufców Pracy. Uroczysta gala odbyła się  29 listopada w Warszawie  w gmachu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Komendant Główny OHP, Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, Doradca Komendanta Głównego OHP Krzysztof Sikora, Dyrektor Biura Edukacji KG OHP Sławomir Męcina.

Pośród uhonorowanych odznaczeniami znalazły się trzy osoby pracujące w naszej jednostce: Beata Bąk, Halina Czajkowska i Jacek Wieczorek, którzy podczas gali zostali odznaczeni Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za tyle lat ciężkiej pracy dla naszej młodzieży w CKiW OHP w Oleśnicy.

Wystąpienie Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta

Odznaczenie państwowe jest ściśle zespolone z wyróżnioną osobą. Konkretny człowiek personifikuje medal swoją historią, zasługami, osobowością, które złożyły się na docenienie przez jego otoczenie, przełożonych. I tak z Wami pozostanie, stając się częścią Waszych przeżyć i refleksji życiowych. Odznaczenie wprowadza Was też w szczególny krąg wspólnotowy, w którym nagrodzeni poznając dokonania bliźnich porównują ich dokonania z własnymi, a w zamian uzyskują nić zrozumienia dla życiowych dokonań.

Krzyż Zasługi początkowo był najwyższym odznaczeniem dla osób cywilnych, które po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku wyróżniły się w pracy dla kraju i społeczeństwa, spełniając czyny wychodzące poza zakres ich codziennych obowiązków.

Pierwsza zbiorowa dekoracja Krzyżem Zasługi odbyła się z okazji piątej rocznicy odzyskania niepodległości, w dniu święta narodowego 11 listopada 1923 roku.

Medal Za Długoletnią Służbę został ustanowiony ustawą z dnia 8 stycznia 1938 roku.

Prawo do medalu uzyskiwało się z tytułu pracy w służbie Państwa lub instytucji publicznoprawnych. Po 10 latach służby pełnionej po 11 listopada 1918 roku uzyskiwało się brązowy medal, po 20 latach – srebrny, a po 30 latach miał być przyznawany medal złoty, do czego nie doszło z powodu wybuchu II wojny światowej. Medal noszono na lewej stronie piersi, w kolejności po wówczas obowiązujących odznaczeniach państwowych, a przed odznaczeniami zagranicznymi. Odznaczenie zostało odnowione w 2007 roku. „Medal za Długoletnią Służbę” przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Kontynuujemy dzisiaj tę niepodległościową tradycję. I właśnie okoliczności wręczenia związane z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i 188. rocznicą wybuchu Powstania Listopadowego, a także osoby i miejsce dołączą na trwałe do Waszych najlepszych, mam nadzieję, wspomnień życiowych.

Wasze dokonania w Ochotniczych Hufcach Pracy należy mierzyć liczbą polskiej młodzieży, której pomogliście odnaleźć życiową ścieżkę. To tysiące młodych ludzi, którzy uzupełnili wykształcenie, zdobyli zawód i pracę, znaleźli swoje miejsce w społeczeństwie.