Zajęcia doradcy zawodowego MCK   z młodzieżą z  CKiW OHP

Dnia 11.12.2018 roku  doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Oleśnicy przeprowadził kolejne zajęcia z uczestnikami CKiW OHP.

Cykliczne spotkania z młodzieżą mają na celu uświadomienie młodym osobom konieczność dalszej edukacji, oraz pomoc w kreowaniu ścieżki edukacyjno– zawodowej.  Młodzież mająca problemy edukacyjne często chce zakończyć swój proces edukacyjny na poziomie gimnazjalnym. Rolą doradcy jest uświadomienie i przekonanie ich o konieczności podjęcia wysiłku dalszej edukacji. Edukacji opartej na własnych zainteresowaniach i predyspozycjach, a do tego niezbędna jest znajomość własnego potencjału i możliwości ich wykorzystania. Podczas spotkania doradca zawodowy przedstawił uczestnikom możliwe ścieżki kształcenia, które to zostały dokładnie omówione i przeanalizowane. Zapoznano również młode osoby z podstawowymi pojęciami z zakresu rynku pracy tj. płacy minimalnej, zawodów deficytowych i nadwyżkowych, rynku jawnego i ukrytego, sposobów poszukiwania pracy. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia swojego typu osobowości i dokonania analizy cech istotnych dla zawodu.

Spotkania przebiegają w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze, młodzież aktywnie uczestniczyła we wszystkich zadaniach i wyraża chęć kontynuacji procesu doradczego.