Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych

W dniu 22 stycznia na terenie Zamku w Oleśnicy w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w ramach zajęć świetlicowych z naszymi wychowankami odbyła się pogadanka na temat: ,,Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych”.

W ramach zajęć zostały przypomniane podstawowe zasady bezpieczeństwa, obowiązujących tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania. Zajęcia zostały uatrakcyjnione prezentacją: ,,Bezpieczna zima ”. Pogadanka została przeprowadzona przez wychowawców Centrum Pawła Kamińskiego oraz Agnieszkę Gieroń-Szczygieł.