Stop dopalaczom!

Policjantka Sierż. Aleksandra Pieprzycka z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy wraz z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Oleśnicy, Anną Górną odwiedziły wychowanków CKiW OHP. Tematem spotkania była odpowiedzialność prawna nieletnich oraz dopalacze. Prowadzone pogadanki były doskonałą okazją, aby uświadomić młodym ludziom, jak nie wpaść w konflikt z prawem.

Podczas przeprowadzonej prelekcji zaprezentowana została ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz jej cele i zadania. Wyjaśniono kilka podstawowych definicji tj. czyn karalny, osoba nieletnia, małoletni, demoralizacja i jej przejawy oraz kiedy za swoje czyny odpowiada się jako nieletni, a kiedy już dorosły. Ponadto przybliżono uczniom środki wychowawcze, jakie może zastosować wobec nich Sąd Rodzinny i Nieletnich. Następnie przedstawicielka oleśnickiego Sanepidu zaprezentowała uczniom film oraz krótką prezentację zawierającą wypowiedzi młodych osób uzależnionych od dopalaczy, na temat ich negatywnych doświadczeń z tego typu środkami, ciężkiego leczenia odwykowego i zmarnowanej szansy na dobre życie.

Po prelekcji filmu  zaproszone Panie omówiły konsekwencje zdrowotne wynikające z zażywania dopalaczy, zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej, poprzez kształtowanie pożądanych społecznie postaw, umacnianie asertywnych zachowań oraz podnoszenie świadomości i wiedzy młodzieży na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą dopalacze.

Anna Górna opowiedziała wychowankom o rodzajach dopalaczy, skutkach ubocznych ich zażywania, a także o postępowaniu z osobą, która je zażyła. Młodzież uzyskała również informacje, gdzie osoby uzależnione od dopalaczy mogą się zgłosić i jak pomóc osobie uzależnionej.