Wycieczka zawodoznawcza ogrodników

Wycieczki zawodoznawcze to bardzo dobry sposób nauki, łączący teorię z praktyką. 28 lutego  młodzież naszego Centrum  z klasy  III  przysposabiającej  do pracy w  zawodzie „ogrodnik” wraz z kierownikiem warsztatów Agnieszką Owczarek pojechali  do magazynu centralnego firmy Osadkowski SA,  która świadczy usługi w zakresie kompleksowego zaopatrzenia rolnictwa.  Oferujemy chemię, nawozy, nasiona oraz  sprzedaż maszyn rolniczych – opowiadał pracownik firmy Jarosław Duda. Uczniowie mogli zobaczyć pracę osób zatrudnionych w charakterze pracowników magazynowych oraz sposób realizacji podstawowych procesów magazynowych takich jak przyjęcie towaru, składowanie, kompletowanie oraz etykietowanie. Uczniowie mieli również okazję zadać pytania, aby od podszewki poznać pracę w zakładzie. Dzięki wizycie w firmie Osadkowski SA uczniowie wzbogacili swoją wiedzę dotyczącą branży rolniczej, ogrodniczej.

Głównym celem wycieczki było kształtowanie wśród młodzieży świadomości dotyczącej planowania własnej kariery zawodowej i ukierunkowanie na podjęcie właściwej decyzji zawodowej, umożliwienie uczestnikom  dokonania bilansu swoich kwalifikacji i umiejętności w odniesieniu do oczekiwań potencjalnego pracodawcy, rozwijanie wiedzy i zainteresowań uczestników zgodnie z kierunkiem kształcenia m.in.  z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa.

Po bardzo udanej wycieczce młodzież z okazji dnia tłustego czwartku udała się na zasłużonego pączka.