Ogólnopolska Kapituła Samorządności Młodzieży OHP

W dniach 25-28 marca w Radzyniu Podlaskim odbyło się ogólnopolskie spotkanie Kapituły Samorządności Młodzieży OHP. Nasze Centrum reprezentował przewodniczący Rady Młodzieży – Patryk Więckowski.

W trakcie spotkania młodzież z różnych województw miała okazję do wspólnych obrad i warsztatów, których celem było stworzenie nowych inicjatyw, jakie młodzież OHP mogłaby realizować.

W przerwach od ciężkiej pracy organizatorzy zapewnili młodzieży atrakcje w postaci interesujących wycieczek krajoznawczych do Roskoszy i Lublina.

Młodzież podczas wyjazdów mogła zwiedzić wioskę ginących zawodów na terenie ECKiW OHP w Roskoszy oraz poznać zabytki Lublina między innymi Zamek Lubelski, Kaplicę Trójcy Święte, a także Lubelską Trasę Podziemną czy spojrzeć na piękną panoramę miasta z Wieży Trynitarskiej.

Uczestnicy spotkania zakończyli zjazd pełni pomysłów i ochoty do podejmowania nowych inicjatyw.