Ogłoszenie o unieważnieniu części postępowania dot. sukcesywnej dostawy artykułów spożywczej

Centrum Kształcenia  i Wychowania OHP w Oleśnicy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy, podzielone na osiem części, zostało unieważnione w zakresie „Część 3. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy pzp (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).