Spotkanie Klubu Absolwenta

02 maja w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP odbył się kolejny zjazd absolwentów. Klub Absolwenta działa przy Centrum od kilku lat. Działalność Klubu kontynuuje realizowany podczas pobytu w OHP proces aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży, pomaga w tworzeniu inicjatyw na rzecz integracji środowiska absolwentów.

Spotkania z naszymi absolwentami odbywają się cyklicznie. Przyjeżdżają do nas absolwenci z całego kraju. I to nas bardzo cieszy, że po tylu latach ktoś nadal chce wracać do Centrum, mimo, że już mają własne życie rodzinne jak i zawodowe. Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowych dokonań naszych byłych wychowanków. I to nas bardzo cieszy, że większość ma dobrą pracę i godne życie. Wymieniono się adresami i telefonami, panowała jak zawsze bardzo miła, radosna atmosfera.