Młody, przedsiębiorczy uczestnik OHP

Młodzież CKiW OHP w Oleśnicy  spotkała się z pracownikami banku PKO BP Odział w Oleśnicy.  Celem spotkania było wprowadzenie uczniów w świat codziennych finansów, aby potrafili wykorzystać odpowiednie dla siebie usługi finansowe stając się aktywnymi uczestnikami rynku pracy. Uczestnicy spotkania uzupełnili wiedzę dotyczącą funkcjonowania banków. Poznali podstawowe usługi bankowe. Dowiedzieli się na czym polega prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, korzystanie z lokat terminowych, kart płatniczych, kont internetowych. Dodatkowo uświadomili sobie korzyści wynikające z lokowania oszczędności w bankach oraz przygotowali się do racjonalnego gospodarowania pieniędzmi i wyboru odpowiedniej oferty bankowej. Bardzo dziękujemy naszym gościom za pomoc w szerzeniu wiedzy finansowej wśród uczniów jako niezbędnego elementu funkcjonowania młodych obywateli w nowoczesnym społeczeństwie, opartym na wiedzy.