Co zrobić, aby chciało się chcieć-wykład motywacyjny

Ostatnim wykładem zaplanowanym w ramach projektu „Zdrowie-moda na całe życie” był wykład poprowadzony przez coacha, Wiolettę Leśniowską. Zadaniem coacha było nie tylko wspieranie i motywowanie grupy „Młodzi, zdrowi, aktywni” przez cały okres jego trwania, ale i służenie indywidualnymi poradami odbiorcom wykładów czy warsztatów realizowanych podczas działań projektowych. Kiedy już uczestnicy projektu zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności dotyczące zdrowego stylu życia przyszedł czas na wprowadzenie nabytej wiedzy w życie codzienne. Wykład motywacyjny miał za zadanie ugruntować w młodych ludziach nawyk dbania o własne zdrowie i ciało. Uczestnicy uświadomili sobie jak ważne jest zaspokojenie potrzeb, które wpływają na dobre życie i zdrowie. Kolejnym punktem był poradnik jak radzić sobie z etapami zniechęcenia, coach podał sposoby na osiągnięcie celu i zapoznał młodzież z rodzajami motywacji i motywatorów. Wzmocnieniem wykładu był film pt.”Cykl motyli” i dyskusja, której konkluzja było to, że jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz tego dokonać.