Poczuj że jesteś wartościowy, czyli aktywny wypoczynek z OHP

Grupa młodzieży z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy po zakończonym roku szkolnym rozpoczęła wakacje w ramach programu Aktywny Wypoczynek z OHP.

Tygodniowy wyjazd pod hasłem Poczuj że jesteś wartościowy był nie tylko dla młodzieży okazją do integracji ale i zdobycia nowych umiejętności. Wśród wielu atrakcji młodzież uczestniczyła w warsztatach edukacyjnych i profilaktycznych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę trenerów, przewodników i ratowników Opolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratunkowej (OGPR). Młodzież uczestniczyła w kursie udzielania pierwszej pomocy, poznając tajniki wiedzy przedmedycznej, a podczas warsztatów prowadzonych przez ekipę z OGPR poznała podstawy topografii i nawigacji. Uczestnicy zdobyli wiedzę dotyczącą szybkiego, poprawnego posługiwania się mapą i kompasem (wyznaczanie azymutu, szybkie odczytywanie współrzędnych z mapy, planowanie trasy, rozpoznawanie rzeźby terenu) oraz odbiornikiem GPS (zapis i odczyt śladu, nawigacja przy użyciu współrzędnych). Jednym z głównych punktów programu wypoczynku był kurs opiekuna zwierząt domowych zakończony zaświadczeniem MEN. Założeniem kursu było zaangażowanie młodzieży w praktyczną część zajęć, która polegała na opiece i pielęgnacji psów i udziale w szkoleniu psów ratowników i psów do terapii. W wolnym czasie młodzież poznawała rejony Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i województwa opolskiego.

Na zakończenie wyjazdu młodzież podziękowała wszystkim zaangażowanym osobom za opiekę i organizację tak ciekawych zajęć, jednocześnie dodając, że z niecierpliwością oczekują na kolejne spotkanie.