Powrót do formy po wakacjach

Sport młodzieży i rekreacja ruchowa mają pozytywny wpływ zarówno na zdrowie jak i na sferę psychiczną i emocjonalną młodego człowieka. Z rozpoczęciem roku szkolnego młodzież z zapałem powróciła do ćwiczeń i zajęć sportowych. Uczestnicy Centrum pod opieką wychowawcy udali się na boisko sportowe gdzie doskonalili swoje umiejętności związane z grą w piłkę nożną oraz inne gry rekreacyjne. Wyjścia na boisko sportowe odbywają się cyklicznie i są jednym z elementów przygotowania do zawodów i turniejów sportowych. Podczas takich zajęć w Centrum realizowane są aspekty wychowawcze: dbanie o bezpieczeństwo swoje i współćwiczącego, wyrabianie świadomej postawy, zdyscyplinowania, każdy z uczestników dokonuje własnej samokontroli i samooceny. Piłka nożna jest również świetnym miejscem do odreagowania stresu i problemów dnia codziennego, zapomina się o wszystkich kłopotach i koncentruje się tylko na czynnościach, które ma się zamiar wykonać w danym dniu.

Młodzież OHP bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach gry piłki nożnej jak i innych zajęciach sportowo – rekreacyjnych.