Spotkanie Klubu Aktywnych „Aktywna Integracja”

16 września w naszym Centrum odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie integracyjne Klubu Aktywnych z wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Oleśnicy. Spotkanie miało na celu współpracę młodzieży o obniżonej sprawności intelektualnej z rówieśnikami, wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu zainteresowań oraz wymianie doświadczeń. Podczas wizyty młodzież wspólnie obejrzała film familijny pt. „Coco” racząc się słodkościami przygotowanymi przez uczestników Centrum.

Cykl współpracy pod nazwą „Aktywna Integracja” służy zaakcentowaniu obecności osób niepełnosprawnych w naszym lokalnym środowisku, jest ono również okazją do wspólnego spędzenia czasu, wzajemnego poznania się i zrozumienia, że człowiek niepełnosprawny nie znaczy gorszy.