„Kompetencje miękkie- nie dla mięczaków”

W ramach podpisanego porozumienia z Fundacją na rzecz Wspierania Innowacji Społecznych IDEA LAB wychowankowie CKiW w Oleśnicy biorą udział w projekcie „Kompetencje miękkie- nie dla mięczaków”.

Projekt realizowany jest na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach zadania „Działania wspierające aktywizację młodzieży na rynku pracy”. Inicjatywa powstała w odpowiedzi na potrzebę poprawy sytuacji młodych mieszkańców Dolnego Śląska, w szczególności grup defaworyzowanych, w trudnym momencie ich wyjścia na rynek.

W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 5 warsztatów, które wyposażą uczestników w narzędzia umożliwiające bycie konkurencyjnym na rynku pracy- uświadomi im znaczenie i rozwój kompetencji miękkich, przyczyniając się do wzrostu ich samooceny, umiejętności, autoprezentacji i kreatywnego rozwiązywania problemów. 

Młodzież w ramach pierwszych zajęć dowiedziała się czym są kompetencje miękkie i dlaczego są one tak ważne dla przyszłego pracodawcy. Podczas warsztatów młodzież pracowała w grupie, co pozwoliło młodym ludziom na sprawną komunikację, wspólne rozwiązywanie problemów oraz rozwinęło krytyczne myślenie.

Już nie możemy doczekać się kolejnego spotkania!