Konferencja „Żebractwo we współczesnej Polsce. Handel ludźmi do żebractwa”

25 września w Sali Rycerskiej odbyła się konferencja poruszająca zagadnienie żebractwa we współczesnej Polsce. W prelekcji udział wzięli kuratorzy I i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Oleśnicy, kuratorzy zawodowi i społeczni, pracownicy socjalni, pracownicy służby więziennej, pedagodzy i kadra wychowawczo-pedagogiczna z CKiW OHP w Oleśnicy.

Wykład poprowadziła dr nauk ekonomicznych Kazimiera Król, autorka kilkudziesięciu publikacji związanych z problematyką polityki społecznej i pracy socjalnej, członek komisji i zespołów wdrażających do praktyki projekty z zakresu problematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Autorka przybliżyła problem żebractwa na podstawie własnych badań oraz dokonała charakterystyki problemu żebractwa, w tym żebractwa dzieci, często wykorzystywanych jako rekwizyty żebracze. Przedstawiła mechanizmy minimalizacji problemu żebractwa oraz opowiedziała jakie sukcesy udało się osiągnąć na gruncie społeczno-prawnym, by uniemożliwić proceder. Konferencja zakończyła się żywą dyskusją oraz wymianą doświadczeń.