„Ekoaktywni w działaniu” start projektu!

W ramach programu Europejski Korpus Solidarności w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy realizowany będzie trzymiesięczny projekt „EkoAktywni w działaniu”.

Pomysł na projekt powstał podczas zajęć koła ekologicznego działającego w naszym Centrum. Jak się okazuje pomimo wciąż nagłaśnianego w mediach tematu zaburzania naturalnego środowiska przez naszą cywilizację (np. modny ostatnio temat plastikowych słomek, czy ograniczenie opakowań jednorazowych) zapominamy, że stanowimy nieodłączną część
przyrody. Tymczasem zachowanie jej w dobrym stanie jest istotne nie tylko dla nas, ale i dla
przyszłych pokoleń. Zwłaszcza, że wciąż się utrzymują przekonania o prymacie wartości
ekonomicznych nad ekologicznymi. Na domiar złego posługujemy się schematami jednego kosza, do którego wrzuca się wszystko, co popadnie. Co prawda działania te dotyczą głównie starszego pokolenia, nie pozostają jednak bez wpływu na młodzież. Często pozostaje ona głucha na argumenty ekologów i naukowców. Traktuje środowisko naturalne jako miejsce wypoczynku, ucieczkę od codzienności. Większość młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy, że swoim działaniem może przyczynić się do poprawy stanu przyrody. Zauważa problem, ale się z nim nie utożsamia.
Postanowiliśmy połączyć nasze zainteresowania ekologiczno-kulinarne na rzecz projektu i
zorganizować akcję angażującą nie tylko młodzież, ale i mieszkańców miasta.


Celem projektu „EkoAktywni w działaniu” jest zmiana postawy młodego pokolenia i skierowanie jego energii na działania proekologiczne, rozwijanie świadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska poprzez szereg działań praktycznych i teoretycznych ukierunkowanych na zdobycie wiedzy i doświadczenia w tej dziedzinie w myśl zasady „Żyj prosto. Konsumuj mniej. Myśl więcej”. Działania te mają pomóc w zrozumieniu problemu dotykającego współczesny świat w kwestii nie tylko ekologicznej, ale i społecznej. Jednym z głównych założeń projektu jest podniesie poziomu edukacji i aktywności obywatelskiej młodzieży.

W ramach działań projektowych odbędą się wykłady otwarte, warsztaty ekologiczne, warsztaty kulinarne oraz akcje lokalne: EKO gra miejska oraz konkurs międzyszkolny „Drugie życie śmieci”.

Poniżej plakat promujący projekt wraz z harmonogramem zajęć.