Poznajemy kompetencje kluczowe

08 października odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu „Kompetencje miękkie- nie dla mięczaków” realizowanego przez Fundację na rzecz Wspierania Innowacji Społecznych IDEA LAB. Warsztaty tym razem skupiały się na zagadnieniu pracy w grupie, jako kompetencji kluczowych.

Kompetencje kluczowe to takie, których potrzebujemy do samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywności obywatelskiej, integracji społecznej i zatrudnienia. Ustanowione zostało osiem kompetencji kluczowych: 1) porozumiewanie się w języku ojczystym; 2) porozumiewanie się w językach obcych; 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; 4) kompetencje informatyczne; 5) umiejętność uczenia się; 6) kompetencje społeczne i obywatelskie; 7) inicjatywność i przedsiębiorczość; 8) świadomość i ekspresja kulturalna. Współpraca w grupie wchodzi w zakres kompetencji społecznych. Umiejętność pracy w grupie to jedna z kompetencji miękkich, które mają szczególne znaczenie dla pracodawców. Chcąc efektywnie działać w zespole, warto m.in. wsłuchiwać się w oczekiwania współpracowników oraz konstruktywnie rozwiązywać problemy i konflikty.

Uczestnicy warsztatów poznali zasady pracy w grupie oraz zrozumieli jak ważna jest umiejętność wzajemnej współpracy nie tylko pracy, ale i codziennym życiu.