Wybory do Rady Młodzieży

Dnia 16 października w naszym Centrum odbyły się demokratyczne wybory do Rady Młodzieży.

W wyborach wzięła udział młodzież przebywająca w internacie. Do głosowania przystąpiło 100% obecnych. Przewodniczącym została Julia Truszczyńska uzyskując największą liczbę głosów. Funkcję zastępcy przewodniczącego będzie pełnił Kacper Kostrzewa, sekretarzem został: Eryk Fedorowicz. Reszta kandydatów weszła w skład Komisji Organizacyjnej, Porządkowej oraz Dyscyplinarnej. Gratulujemy i zapraszamy do współpracy.