„Smog był od zawsze, dlaczego mówimy o nim teraz?”

W ramach projektu ekologicznego „EkoAktywni w działaniu” została zaplanowana seria wykładów o tematyce ekologicznej. Pierwszy z cyklu wykładów pt. „Smog był od zawsze, dlaczego mówimy o nim teraz?” poprowadziła nauczyciel biologii I LO w Oleśnicy, Urszula Janicka. W wykładzie udział wzięli mieszkańcy, uczniowie szkół oleśnickich oraz wychowankowie CKiW OHP w Oleśnicy.

Wykład rozpoczął się wyjaśnieniem zjawiska smogu- jakie czynniki decydują o jego powstawaniu i natężeniu. Młodzież poznała dwa rodzaje smogu: typu londyńskiego i typu Los Angeles oraz zjawiska będące następstwem zanieczyszczeń środowiska. Omówione zostało zjawisko powstawania kwaśnych deszczy oraz ich wpływ na środowisko i zdrowie człowieka. Omówione zostały działania zmierzające do ograniczenia smogu i sposoby zwalczania smogu w domowym otoczeniu.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem w postaci krótkiego testu sprawdzającego zdobytą podczas wykładu wiedzę.