„Globalna inwazja obcych gatunków”

CKiW w Oleśnicy gościło uczniów oleśnickich liceów na drugim wykładzie w ramach projektu „EkoAktywni w działaniu”. Wykład „Globalna inwazja obcych gatunków” poprowadziła pani Urszula Janicka, nauczyciel biologii z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Oleśnicy.

Podczas wykładu prowadząca wyjaśniła pojęcie obcych gatunków oraz omówiła najbardziej popularne gatunki roślin, grzybów i zwierząt, które stanowią zagrożenie dla rodzimych ekosystemów. Ponad 90% gatunków obcych nie zagraża rodzimej przyrodzie, jednak pozostałe 10% może mieć na nią mniej lub bardziej destrukcyjny wpływ. Do tego generują one bardzo wysokie straty gospodarcze, które w samej Europie sięgają co najmniej 12 miliardów Euro rocznie. Tym samym, mimo, że problem obecności w środowisku obcych gatunków inwazyjnych nie jest nowy, wciąż brak kompleksowych sposobów na jego rozwiązanie. Jedną z przeszkód jest m in. brak spójnego ustawodawstwa dotyczącego wszystkich grup organizmów w danych ekosystemach. Obecnie lista gatunków obcych potencjalnie groźnych dla ekosystemów UE ma charakter zapobiegawczy i liczy obecnie 49 gatunków, których m.in. nie wolno do Europy sprowadzać, przetrzymywać, hodować czy oferować w sprzedaży. Jeżeli znalazłyby się one w jakimś kraju w Europie – ma on obowiązek podjęcia działań, które wyeliminują gatunek lub zapobiegną jego ekspansji.

Po wykładzie młodzież zadawała pytania oraz dyskutowała na temat „obcych” gatunków w ich najbliższym środowisku.