Zakończenie warsztatów „Kompetencje miękkie- nie dla mięczaków”

W dniu 14 listopada 2019 r.odbyły się ostatnie warsztaty w ramach projektu „Kompetencje miękkie- nie dla mięczaków” poprowadzone przez Fundację na rzecz Wspierania Innowacji Społecznych IDEA LAB.

Projekt został zrealizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach zadania „Działania wspierające aktywizację młodzieży na rynku pracy”. Inicjatywa powstała w odpowiedzi na potrzebę poprawy sytuacji młodych mieszkańców Dolnego Śląska, w szczególności grup defaworyzowanych, w trudnym momencie ich wyjścia na rynek.

Podczas 5 warsztatów młodzież została wyposażona w narzędzia umożliwiające bycie konkurencyjnym na rynku pracy- uświadomiła jak ważne jest znaczenie i rozwój kompetencji miękkich, przyczyniając się do wzrostu ich samooceny, umiejętności, autoprezentacji i kreatywnego rozwiązywania problemów. Młodzież podczas ostatnich zajęć podziękowała prowadzącej za przekazanie wartościowej wiedzy oraz za możliwość zdobycia przydatnych umiejętności.