Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

W ramach obchodzonego 21 listopada Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu w auli Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy odbyło się spotkanie profilaktyczne dla podopiecznych. Spotkanie poprowadziła Anna Górna, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Spotkanie edukacyjne miało na celu uświadomienie młodych ludzi o szkodliwości nie tylko wyrobów tytoniowych , ale i e-papierosów. Okazuje się bowiem, że młodzież nie jest świadoma, że e-papierosy wcale nie są zdrowszą alternatywą dla tradycyjnych papierosów. Wielu z nich wierzy, że wybrali łagodniejszą opcję nałogu. Ale coraz więcej wskazuje na to, iż w tym przypadku pojęcie „mniejszej szkodliwości” jest złudne. Prowadzone od kilku lat badania coraz częściej dowodzą, że e-papierosy są niemal równie szkodliwe co tradycyjne.

Podczas spotkania udzielone zostały młodym ludziom porady z zakresu profilaktyki zdrowia, szczególnie zachęcono wszystkich palaczy do porzucenia nałogu palenia papierosów. Przypominano wszystkim, że palenie tytoniu powoduje różne choroby przewlekłe, w tym choroby serca, ślepotę, miażdżycę, choroby płuc i zaburzenia płodności. Tytoń wypalany w dowolnej formie jest przyczyną 90% wszystkich nowotworów płuc oraz istotnym czynnikiem ryzyka udarów i śmiertelnych ataków serca.