Ślizgiem po zdrowie

09 stycznia 2020r. młodzież Centrum wzięła udział w wyjściu na lodowisko. Uczestnicy doskonalili umiejętności jazdy na łyżwach w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „Atol”. Przed założeniem łyżew odbyła się rozgrzewka, łącznie z przysiadami, wymachami ramion i skłonami, aby uniknąć kontuzji. Poinstruowano młodzież jak ważna jest odpowiednia postawa ciała, balans oraz skupienie, aby nie patrzeć bezpośrednio pod nogi, lecz raczej przed siebie. Widok lodowiska zrobił na młodzieży duże wrażenie, jednak największą atrakcją była sama jazda. Była to znakomita okazja do odreagowania, odpoczynku oraz oderwania się od codziennych problemów. Niektórzy z uczestników łyżwy założyli po raz pierwszy. Obok rekreacji wspólnie spędzony czas przyczynił się do integracji i współpracy wychowanków. Mimo, że upadków nie brakowało, zabawa była doskonała. Młodzież niechętnie opuściła taflę lodowiska.
Niektórzy przekonali się, że jazda na łyżwach jest trudną dyscypliną sportu, która wymaga dużego nakładu pracy, ale daje dużo satysfakcji. Wyjście było ciekawą alternatywą spędzania wolnego czasu.