Konferencji Profilaktyczno-Metodycznej pt.”Narkotyki i dopalacze- zjawisko, uwarunkowania, profilaktyka”

Na zaproszenie kadry wychowawczej 1-2 HP w Górze oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Górze pracownicy Centrum wzięli udział w Konferencji Profilaktyczno-Metodycznej pt. „Narkotyki i dopalacze- zjawisko, uwarunkowania, profilaktyka”. na Szkolenie poprowadzone przez komisarz Agnieszkę Połczyk oraz sierżanta sztabowego Małgorzatę Nieborak rozpoczęło się od wprowadzenia zebranych słuchaczy do problematyki substancji psychoaktywnych, następnie przedstawiono mechanizmy działania narkotyków i substancji psychoaktywnych oraz zasady postępowania z substancją psychoaktywną. Odbiorcy nauczyli się rozpoznawać zachowania młodych ludzi, definiować typy substancji oraz naocznie mieli okazję zobaczyć „walizkę profilaktyczna” zawierającą atrapy narkotyków oraz urządzeń wykorzystywanych do ich spożycia. Zdobyta podczas szkolenia wiedza z pewnością zostanie wykorzystana w przyszłości.