Konsultacje w ramach praktycznej nauki zawodu

Komenda Główna OHP informuje, że od poniedziałku 4 maja 2020 roku przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa w:

☑️Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży
☑️ Młodzieżowych Biurach Pracy
☑️Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej i Młodzieżowych Centrach Kariery.

📌 Zdajesz w tym roku egzaminy zawodowe?

Przyjdź do nas, uzyskaj wsparcie w zakresie zorientowania się w lokalnym rynku pracy i skuteczną pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.

📌 Kontynuujesz naukę w ramach Ochotniczych Hufców Pracy?

Przedstawimy Ci zawody, w których realizujemy praktyczną naukę zawodu, porozmawiamy o Twoich zainteresowaniach, zdiagnozujemy możliwości. Wskażemy, u których pracodawców możliwa byłaby nauka zawodu.